Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Авторський договір. Який договір укласти

Авторський договір – це основа для усіх правовідносин щодо використання твору, які виникають між автором (чи іншим суб’єктом авторського права) та користувачем: виконавцем, телеканалом, радіокомпанією, театром, концертним залом, видавництвом тощо. Перш ніж вступати в правовідносини з потенційними користувачами щодо використання ваших творів, потрібно укласти письмовий договір. Оскільки цілі використання творів різні, то відповідно й договори з різними користувачами будуть відмінними. Давайте розглянемо деякі види договорів детальніше, це допоможе вам визначитися з питанням, який договір укласти з потенційним користувачем.

Договір про передачу невиключних майнових авторських прав

За авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор (чи інший суб’єкт авторського права) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і в установлених межах. При цьому за автором (чи іншим суб’єктом авторського права), зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.

Тобто, уклавши, наприклад, договір про передачу невиключних майнових авторських прав із кіностудією на включення (синхронізацію) вашого музичного твору до кінофільму, ви залишаєте за собою право на укладення договору з іншим користувачем (телеканалом) на передачу прав на цей же музичний твір шляхом включення (синхронізації) до телепередачі.

Договір про передачу невиключних майнових авторських прав повинен містити наступні істотні умови: об’єкт, що передається (твір), термін дії договору, способи використання твору (публічне виконання, публічне сповіщення, ретрансляція, розповсюдження, переклад, аранжування тощо), територія, на яку поширюється право, що передається, розмір і порядок виплати авторської винагороди. При цьому авторська винагорода може визначатися в договорі у вигляді паушального (фіксованого) платежу або у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору.

Договір про передачу виключних майнових авторських прав

Згідно авторського договору про передачу  виключного права на використання твору автор (чи інший суб’єкт авторського права) передає право використовувати твір певним способом і в установлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.

Приміром, ви передали музичному видавництву виключні майнові авторські права на публічне виконання твору на території України терміном на три роки. Під час дії договору лише музичне видавництво матиме виключне право надити організатору гастрольного заходу (або іншим користувачам) право на публічне виконання твору. Ви ж зможете використовувати твір та надавати дозволи на його використання третім особам, способами іншими, крім публічного виконання.

Також автор (чи інший суб’єкт авторського права) за договором про передачу виключних майнових авторських прав може передати іншій стороні права в повному обсязі. У такому випадку автор (чи інший суб’єкт авторського права) позбавляється права на використання твору протягом терміну, встановленому у такому договорі.

Як і будь-який інший авторський договір, договір про передачу виключних майнових авторських прав повинен містити в собі істотні умови договору, про які ми згадували вище.

Договір авторського замовлення

За авторським договором замовлення автор зобов’язується за завданням замовника у встановлений строк створити в майбутньому твір відповідно до умов цього договору й передати його замовникові.

За загальним правилом, встановленим положеннями Цивільного Кодексу України, майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об’єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором. Тому, укладаючи договір авторського замовлення, варто особливу увагу приділити питанням використання майнових авторських прав на твір, який підлягає створенню. Зокрема, кому будуть належати виключні майнові авторські права на створений твір:  замовнику чи автору, чи можливо спільно.

Як показує практика, при укладанні договорів авторського замовлення все-таки замовник отримує виключні майнові авторські права на створений автором на замовлення твір у повному обсязі.

Варто також зазначити, що при укладанні договору авторського замовлення, істотними умовами, окрім терміну дії договору, способів використання твору, території, необхідно передбачити умови оплати роботи автора за створений твір та авторської винагороди за передані замовнику майнові авторські права.

Перелічені авторські договори повинні мати просту письмову форму, тобто вони не підлягають нотаріальному засвідченню. Невід’ємним елементом будь-якого авторського договору є акт прийому-передачі авторських прав, в якому зазначається назва, автори твору, права на який передаються, винагорода, що підлягає виплаті за передачу майнових авторських прав. Фактична передача твору повинна здійснюватися за допомогою матеріальних носіїв інформації з відображенням даних про носій в акті.

Авторський договір – це не лише гарантія дотримання ваших прав та комерційних інтересів, а й запорука вдалого вирішення спору в разі його виникнення. Тобто, укладаючи договір, ви готуєте надійний плацдарм для належного захисту ваших прав, у тому числі в судовому порядку, тому що результат судового спору буде залежати, в першу чергу, від повноти всіх необхідних умов та положень авторського договору.

Обирайте договір, який відповідає вашим потребам та зв’яжіться зі мною для отримання більш детальної консультації та послуги з розробки авторського договору саме для вас.

© Царик Олеся, 27.02.2019 рік.

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook