Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Інтелектуальна власність дітей

Інтелектуальна власність дітей

Художники, музиканти, поети, винахідники, блогери, програмісти, співаки, фотографи – вони ще діти, а такі талановиті. Діти своєю творчою, інтелектуальною діяльністю створюють справжні шедеври сучасного мистецтва чи винахідництва. І звісно, в результаті творчої діяльності дітей виникає інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність дітей – це авторські права на картини, вірші, оповідання, пісні, комп’ютерні програми, відео, фото; права промислової власності на винаходи, корисні моделі; суміжні права на виконання пісень чи інших творів (віршів, танців тощо).

Право інтелектуальної власності регламентоване та закріплене положеннями Конституції України (ст.41, 54): «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом».

Таким чином, інтелектуальна власність дітей, так як і дорослих, вимагає захисту та належного поводження з правами.

Малолітні діти (до 14 років)

Діти, які не досягли чотирнадцяти років, – малолітні діти. Дієздатність малолітніх дітей – часткова (дієздатність – це здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність створювати для себе цивільні обов’язки, виконувати їх та нести відповідальність за їх невиконання). Зумовлено це тим, що діти у віці до 14 років, в силу відсутності достатнього досвіду та знань, не можуть самостійно реалізувати дієздатність.

Часткова дієздатність дає право малолітній особі самостійно здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

Немайнові права інтелектуальної власності – це права, пов’язані з іменем автора/творця та недоторканністю твору.

Тобто, діти до 14 років мають право самостійно:

  1. називати себе творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності;
  2. вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням об’єкта права інтелектуальної власності, якщо це практично можливо;
  3. обирати псевдонім у зв’язку з використанням об’єкта права інтелектуальної власності;
  4. забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням об’єкта права інтелектуальної власності.

Законодавство відносить до немайнових авторських прав ще й право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця. Проте, на мою думку, дитина у віці до 14 років не зможе самостійно, без участі батьків чи опікунів реалізувати право на недоторканість об’єкта інтелектуальної власності, оскільки перешкоджати означає захищати, а захист немайнових (і майнових також) прав здійснюється батьками чи опікунами.

Що стосується майнових прав інтелектуальної власності малолітніх дітей (надання дозволів, укладення договорів), то вони здійснюються в інтересах дітей батьками або опікунами.

Неповнолітні діти (від 14 до 18 років)

Діти у віці від 14 до 18 років наділені неповною цивільною дієздатністю.

Окрім права здійснювати особисті немайнові права (ті, права, що ними наділені малолітні), неповнолітні самостійно мають право здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

Це означає, що неповнолітні на рівні з дорослими мають право розпоряджатися результатами своєї творчої діяльності без участі батьків, опікунів. Тобто, діти у віці від 14 до 18 років мають право самостійно, без згоди батьків реалізовувати майнові права інтелектуальної власності, а саме:

1) на свій розсуд використовувати об’єкт права інтелектуальної власності;

2) дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності третім особам (шляхом укладення договорів);

3) перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, а також забороняти таке використання.

На випадок, якщо перешкоджання неправомірному використанню вимагає захисту, то захист майнових та немайнових прав інтелектуальної власності неповнолітніх дітей здійснюється батьками чи опікунами.

© Царик Олеся, 05.02.2021 рік

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook