Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Реєстрація торговельної марки

орговельна марка -це… Реєстрація торговельної марки

«Знак для товарів та послуг», «торговельна марка» -тотожні поняття. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) визначає торговельну марку, як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Далі розглянемо порядок реєстрації торговельної марки.

Об’єкт торговельної марки

Об’єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема:

  • слова, у тому числі власні імена;
  • літери;
  • цифри;
  • зображувальні елементи;
  • кольори;
  • форма товарів або їх пакування;
  • звуки.

Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законодавства про засудження комуністичного режиму в Україні.

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Набуття права на торговельну марку / Реєстрація торговельної марки

Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Повноваження у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) виконує Національний орган інтелектуальної власності (далі — НОІВ).

Право на одержання свідоцтва має будь-яка особа (фізична, юридична), об’єднання осіб або їх правонаступники, заявка яких має більш ранню дату подання до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет. Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до НОІВ заявку. Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника. Складення і подання заявки здійснюються відповідно до «Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг».

За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості заявників та класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги, та особливостей заявленого позначення.

Експертиза

Після подання заявки НОІВ проводить експертизу. Експертиза заявки на реєстрацію знака для  товарів  і  послуг складається з таких етапів:

  • встановлення дати подання заявки;
  • експертиза заявки за формальними ознаками;
  • експертиза  заявки  по  суті  позначення,  що  заявлено  на реєстрацію як знак.

Результати експертизи заявки відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності з дня затвердження його НОІВ.

На підставі висновку НОІВ приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення НОІВ за заявкою надсилається заявнику.

На підставі рішення про реєстрацію торговельної марки та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в Бюлетені відомостей про видачу свідоцтва. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва НОІВ здійснює державну реєстрацію торговельної марки, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Видача свідоцтва здійснюється НОІВ у місячний строк після державної реєстрації торговельної марки.

Строк дії торговельної марки

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 Закону.

Для здійснення реєстрації торговельної марки або отримання консультації, зв’яжіться зі мною.

© Царик Олеся, 22.12.2020 рік.

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook