Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Співавторство. Угода про співавторство

Співавторство. Угода про співавторство

Досить часто виникає необхідність у творчій співпраці декількох осіб для створення твору: спільне написання музичного твору, книги, комп’ютерної програми і под.

Для того, щоб уникнути конфліктних чи невизначених ситуацій у порядку та умовах використання твору, створеного у співавторстві, творцям до початку роботи над спільним твором необхідно укласти угоду, якою будуть врегульовані відносини співавторів щодо використання твору, створеного у співавторстві.

Чи укладати письмову угоду про співавторство?

Відповідно до закону авторське право на твір, створений у співавторстві, належить усім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення.

Із немайновим авторським правом (правом на ім’я) все дуже просто: кожному співавторові належить право вимагати зазначення імені на творі і його примірниках, забороняти таке використання, обирати псевдонім.

А от з майновими правами: правом на використання твору та надання дозволів, заборони використання твору іншими особами – все складніше. Тому так важливо до початку роботи над створенням спільного твору співавторам укласти письмову угоду, якою врегулювати правила взаємодії при реалізації майнових авторських прав на твір, створений спільною творчою працею.

Угода про співавторство

Предметом угоди про співавторство є об’єднання авторами творчих та інтелектуальних зусиль для створення твору, а також визначення порядку використання спільного твору. В угоді фіксується творча участь кожного співавтора: наприклад, автор-1 створює музику, автор-2 створює текст, а результатом їхньої спільної творчої діяльності є музичний твір.

Далі визначаємо порядок комерційної реалізації твору, створеного у співавторстві, який може бути різним:

1. використання твору спільно. У такому випадку використання, надання дозволів на право використання твору чи заборони використання здійснюється спільно співавторами. Тобто, представництво перед третіми особами (користувачами) здійснюється кожним співавтором самостійно.

У такому випадку право на опублікування та інше використання твору загалом належить усім співавторам.

Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, то жоден із співавторів не може без вагомих підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору (ч.1. ст.13. Закону України «Про авторське право та суміжні права»). Усі питання комерційної реалізації твору вирішуються спільно всіма співавторами.

2. використання твору за угодою здійснюється одним співавтором. У такому випадку укладання договорів на право використання твору, створеного у співавторстві, здійснюється одним співавтором на підставі повноважень, отриманих від інших співавторів.

В угоді повинно бути чітко визначено межі повноважень співавтора: способи використання твору, створеного у співавторстві, територія використання твору, прядок погодження з іншими учасниками ціни ліцензійних угод, укладених із третіми особами (або самостійне вирішення такого питання), отримання винагороди за ліцензійними угодами, надання звітної документації.

Винагорода співавторів

Згідно ч.4. ст.13 Закону України «Про авторське право і суміжні права» винагорода за використання твору належить співавторам у рівних частках, якщо в угоді між ними не передбачається інше.

Звісно, якщо творча участь кожного співавтора є рівнозначною, то дане положення є справедливим. Але якщо, наприклад, один співавтор написав лише 2 розділи книги, а інший 22, то частка винагороди повинна бути чітко визначена в угоді про співавторство та повинна залежати від творчого вкладу кожного співавтора у спільний твір.

Із досвіду роботи констатую, що питання співавторства та його документального оформлення є дуже важливим, оскільки за допомогою угоди, укладеної до початку спільної роботи, співавтори уникають конфліктних, невизначених ситуацій. Натомість, співпраця без укладання угоди про співавторство несприятливо впливає на процес взаємодії авторів, залишає відкритими та неврегульованими питання комерційної реалізації твору.

Для розробки угоди про співавторство , звертайтеся за посиланням.

© Царик Олеся, 16.04.2021 рік

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook

https://www.instagram.com/olesia_tsarik/