Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Твір на замовлення. Авторський договір замовлення

Твір на замовлення. Авторський договір замовлення

Не завжди існуючі твори відповідають потребам користувача (правонабувача), тому виникає необхідність у створенні нових творів чи переробці існуючих. У такому випадку користувач замовляє автору створення нового твору чи переробку існуючого.

До початку роботи над створенням нового твору чи похідного, важливою та необхідною передумовою такої співпраці є підписання між замовником та виконавцем (автором) авторського договору замовлення.

Зумовлено це тим, що, по-перше, всі умови співпраці зі створення твору між сторонами буде документально оформлено, а отже, кожна сторона повинна буде чітко виконувати зобов’язання, встановлені договором замовлення. По-друге, в результаті виконання роботи зі створення нового твору чи похідного, в автора виникають немайнові та майнові авторські права на такий твір, а отже, в договорі, окрім умов виконання роботи зі створення чи переробки твору, необхідно передбачити положення про те, кому належатимуть майнові авторські права на твір.

Авторський договір замовлення

Відповідно до ч.6 ст.33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», за авторським договором замовлення автор зобов’язується створити в майбутньому твір відповідно до умов цього договору й передати його замовникові.

Створення чи переробка твору здійснюється автором згідно вимог, що, зазвичай, ставляться замовником у технічному завданні, яке є невід’ємною частиною авторського договору замовлення. Технічне завдання – це чіткий опис характеристик та вимог замовника до твору чи похідного твору, який необхідно створити, переробити автору у відповідності з умовами авторського договору замовлення.

Іншою не менш важливою умовою авторського договору замовлення є строк виконання автором роботи зі створення твору. Так, автор зобов’язаний створити, переробити твір у строк, визначений у договорі. Часто умови договору містять поетапне виконання робіт із поетапним прийманням замовником результатів таких робіт. Відповідно, важливим стримуючим фактором дотримання автором строку виконання роботи зі створення твору є відповідальність за його порушення. Зазвичай, – це виплата неустойки та відшкодування збитків.

Ціна авторського договору замовлення повинна включати в себе оплату за виконання автором роботи зі створення нового твору чи похідного, а також виплату авторської винагороди за передачу (відчуження) майнових авторських  прав на твір. Договором може передбачатися виплата замовником авторові авансу як частини винагороди.

Майнові права в авторському договорі замовлення

Як ми уже зазначали, в результаті виконання автором роботи зі створення чи переробки твору виникають авторські права на такий твір.

Чинне законодавство досить суперечливо регулює питання належності майнових авторських прав на твір, що виникають в результаті виконання автором роботи на замовлення.

Тому питання, кому: автору чи замовнику, і в якому обсязі належатимуть майнові авторські права на твір, необхідно чітко прописати в авторському договорі замовлення.

Так, в розділі договору, що регулює питання авторських прав, сторонам необхідно визначити наступні істотні умови:

  1. Майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором замовлення.
  2. Способи використання твору, створеного на замовлення.
  3. Територія та строк, на які передаються права на використання твору.

Таким чином, процес створення твору на замовлення потребує чіткого юридичного регулювання шляхом укладення авторського договору замовлення з умовами, які найбільшою мірою відповідатимуть потребам замовника та автора щодо використання твору, який з’являється в результаті виконання роботи на замовлення.

Для розробки авторського договору замовлення, звертайтеся за посиланням.

© Царик Олеся, 16.06.2020 рік.

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!