Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Використання твору без дозволу автора ( коли можна не запитувати та не платити?)

Використання твору без дозволу автора

Недоторканість авторського права, встановлена законодавством, має певні виключення, які надають можливість використання твору без дозволу автора та виплати авторської винагороди. Тож давайте більш детально окреслимо деякі випадки, коли можна не запитувати автора чи правовласника про використання його твору та не сплачувати авторську винагороду.

Цитування

Цитата — порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується з обов’язковим посиланням на його автора та джерела цитування іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

Використання цитат дозволяється з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей із газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються. Також дозволено вільне використання цитат у формі коротких уривків із виступів і творів, включених до фонограми або програм мовлення. Звертаю вашу увагу, що законодавством не встановлений розмір цитат.

Відтворення творів для навчання. Ілюстрація

Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право, відтворювати (копіювати) уривки з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання, але за умови, що обсяг такого копіювання відповідає зазначеній меті. Також дозволено здійснювати  репрографічне (факсимільне, фотографічне) відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків із письмових творів з ілюстраціями або без них, але за умови, якщо обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті (навчання) та є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.

ЗМІ. Інформаційна мета

Відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою.

Відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей із поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором.

Відтворення з інформаційною метою в газетах й інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою.

Копіювання творів у каталогах

Відтворення в каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів без використання цих каталогів у комерційних цілях.

Видання та відтворення творів для осіб з інвалідністю по зору та осіб з дислексією

Видання та відтворення випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодокументів, аудіокниг) з нанесенням спеціального цифрового формату для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією, розмітки для зручної навігації з метою розповсюдження між особами з інвалідністю по зору та осіб з дислексією, а також поповнення бібліотечних фондів спеціалізованих бібліотек, бібліотек навчальних закладів та центрів реабілітації для осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю по зору, громадських організацій сліпих, підприємств, установ, організацій, де працюють особи з інвалідністю по зору, крім випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з комерційною метою.

Адаптація існуючих і створюваних аудіовізуальних творів для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією шляхом застосування аудіодискрипції (тифлокоментування).

Судове провадження

Відтворення творів для судового й адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою.

Офіційні й релігійні церемонії

Публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній.

Пародія, попурі, карикатура

Пародія — твір, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору або його частини, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер або спрямовується на висміювання певних подій або осіб.

Попурі — музичний або інший твір, який є творчим підбором і розташуванням уривків інших правомірно оприлюднених творів або який імітує творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох.

Карикатура — твір образотворчого мистецтва, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору, в тому числі персонажу твору або імені персонажу твору, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер або спрямовується на висміювання певних осіб або подій.

Згідно доповнень до Закону України «Про авторське право і суміжні права», Законом  № 1651-VIII від 05.10.2016 дозволено використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури.

Хочу особливо підкреслити, що головною та спільною умовою використання твору для всіх вищеперерахованих випадків вільного використання  є зазначення імені автора й джерела запозичення.

Якщо у вас залишилися питання щодо віднесення того чи іншого випадку використання творів до режиму «вільного використання», тобто без дозволу автора та виплати винагороди, зв’яжіться зі мною.

© Царик Олеся, 07.05.2019 рік.

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook