Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Як захистити свою ідею

як захистити свою ідею

Останнім часом все більше людей творчих професій,  стартаперів та бізнесменів задаються питанням: як захисти свою ідею від конкурентів, недобросовісних партнерів, інвесторів та навіть друзів… Звісно, ваше бажання цілком справедливе, адже ваша ідея – унікальна, феноменальна, неповторна, особлива, а головне – її  реалізація принесе вам неабиякі прибутки.

Гадаю, що для вас не є новиною той факт, що авторське право не допоможе  захистити  ідею, адже відповідно до ч.3. ст.8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору й не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Це світова практика. Ідеї не підлягають захисту саме авторським правом. Але не варто засмучуватися чи опускати руки, адже існують інші дієві способи захисту вашої ідеї. Тому давайте визначимо все-таки,  яким же чином захистити свою ідею.


Перший спосіб як захистити свою ідею – угода про нерозголошення (Non Disclosure Agreement (NDA), конфіденційність


Угода про нерозголошення (NDA) — договір, що укладається між сторонами (фізичними або юридичними особами) з метою нерозголошення (зберігання) будь-якої інформації, доступ до якої обмежено третім особам, та/або з метою нерозголошення (зберігання) конфіденційної інформації. У такому договорі важливо чітко визначити предмет, тобто встановити, яка саме інформація відноситься до конфіденційної інформації, визначити осіб, які мають право доступу до вказаної інформації, порядок прийняття рішень щодо її використання, строки дії режиму нерозголошення інформації, юрисдикція, згідно з якою регулюються відносини такого договору та, звісно, відповідальність сторін за порушення умов договору.

Конфіденційна інформація — це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або  розпорядженні  окремих фізичних або юридичних  осіб. Поширюється така інформація за бажанням таких осіб та відповідно до передбачених ними умов. Особи, які володіють конфіденційною інформацією, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту. Це дає достатньо можливостей для встановлення в договорі необхідних умов для ефективного та дієвого захисту вашої ідеї.

До кола конфіденційної інформації у сфері  підприємницької діяльності належить інформація, що визнається такою законом, зокрема: комерційна таємниця (статті 505-508 Цивільного Кодексу)  та  «ноу-хау»  (стаття  1 Закону України «Про інвестиційну діяльність»).

Угода про нерозголошення (NDA), окрім психологічного, стримуючого впливу на сторону, якій надається доступ до інформації з обмеженим доступом від неправомірних дій щодо її розголошення чи будь-якого використання в своїх інтересах чи інтересах третіх осіб, звісно, має чітко визначені межі відповідальності: від відшкодування збитків, неодержаних доходів (упущеної вигоди) до моральної компенсації.

Другий спосіб,  як захистити свою ідею, – патентування

Один із найефективніших способів захисту ідеї – патентування. Але варто враховувати той фактор, що патентування не може бути застосовано до всіх ваших ідей. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патентуванню підлягають винаходи (корисні моделі), що є результатом інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Правова  охорона  надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає  умовам  патентоздатності. Винахід  відповідає  умовам  патентоздатності,  якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.  Корисна модель відповідає  умовам  патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Об’єктом  винаходу  (корисної  моделі) може бути:  продукт (пристрій,  речовина,  штам мікроорганізму,  культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Третій спосіб, як захистити свою ідею, – нікому про неї не розповідати

Звісно, це жарт. І водночас – це найефективніший спосіб захистити свою ідею. Але, застосовуючи такий спосіб захисту своєї ідеї, ви не зможете втілити її в життя та зробити  її форму вираження доступною для третіх осіб, адже тоді хтось зможе  використати вашу ідею, надаючи їй іншої форми вираження.

Підсумовуючи, хочу сказати, що результати використання чужих ідей – це, безперечно, розвиток культури, творчості, техніки, економіки, оскільки кожен намагається внести у свою форму вираження ідеї щось нове, корисне, прогресивне.

Та не забувайте, що застосування вищеописаних способів захисту  є дієвим тільки щодо конкретної форми вираження вашої ідеї.

Якщо ваша ідея стосується сфери технології, то захистити таку ідею за допомогою літературного вираження буде неможливо. Адже в такому випадку захист отримає літературний твір, а не сам винахід чи, наприклад, корисна модель, внаслідок чого, будь-хто  цілком правомірно зможе реалізувати вашу ідею в сфері технології.

У будь-якому випадку ідея нічого не варта, доки ви її не реалізуєте, тому не зволікайте — дійте!

Для визначення найефективнішого способу захисту вашої ідеї звертайтеся для консультації.

© Царик Олеся, 03.04.2019 рік.

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook