Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК?

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК?

Про переваги реєстрації промислового зразка ми розглянули в попередній статті «ЩО ТАКЕ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК?», сумнівів в необхідності реєстрації промислового зразка не виникає. А отже розглянемо детально питання, як зареєструвати промисловий зразок.

Право на реєстрацію промислового зразка має:

 1. Автор. Якщо промисловий зразок створено спільною працею кількох осіб, то право на реєстрацію належить їм спільно, якщо інше не передбачено укладеним між ними договором.
 2. Роботодавець. Якщо промисловий зразок створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення роботодавця, право на реєстрацію промислового зразка має роботодавець автора. При цьому між автором і роботодавцем повинен бути укладений письмовий договір щодо розміру та умов виплати винагороди відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка.
 3. Правонаступник. Право на реєстрацію промислового зразка має відповідно правонаступник автора або роботодавця.

Заявка на реєстрацію промислового зразка

Заявка на реєстрацію промислового зразка подається до Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) у паперовій або електронній формі самостійно заявником або представником за дорученням заявника.

При цьому заявка може стосуватися одного або кількох (множинна заявка) промислових зразків, що належать до одного і того самого класу Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ). При цьому множинна заявка може містити не більше 100 промислових зразків. У множинній заявці заявником (заявниками), а також автором (авторами) для всіх заявлених промислових зразків мають бути одні й ті самі особи.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

 • заяву про державну реєстрацію промислового зразка;
 • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
 • опис промислового зразка;
 • креслення, схему, карту (якщо необхідно).

У заяві про державну реєстрацію промислового зразка необхідно вказати заявника (заявників) і його адресу, а також автора (авторів).

Автор має право вимагати, щоб його не згадували як такого в будь-якій публікації НОІВ, зокрема у відомостях про заявку чи державну реєстрацію промислового зразка.

Заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості заявлених промислових зразків.

Експертиза заявки

Під час проведення експертизи:

 • встановлюється дата подання заявки;
 • визначається відповідність промислового зразка вимогам Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (п.2, 3 ст.5);
 • перевіряється, чи не суперечить заявлений промисловий зразок публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі;
 • проводиться перевірка заявки на відповідність формальним вимогам законодавства;
 • проводиться перевірка сплати збору за подання заявки.

Результати експертизи заявки відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. На підставі такого висновку НОІВ приймає рішення про державну реєстрацію промислового зразка або про відмову в державній реєстрації промислового зразка. Для множинної заявки може бути прийняте рішення про державну реєстрацію окремих промислових зразків та відмову в державній реєстрації щодо решти зразків. Рішення НОІВ разом з висновком експертизи надсилаються заявнику.

Реєстрація

На підставі рішення про державну реєстрацію промислового зразка та за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію промислового зразка і сплаченого збору за публікацію відомостей про реєстрацію, НОІВ здійснює державну реєстрацію промислового зразка шляхом внесення до Реєстру відповідних відомостей.

Одночасно з державною реєстрацією промислового зразка НОІВ здійснює публікацію в Бюлетені відомостей про державну реєстрацію промислового зразка.

Видача свідоцтва здійснюється НОІВ в місячний строк з дня державної реєстрації промислового зразка. Свідоцтво видається особі, яка має право на реєстрацію промислового зразка. Якщо право на реєстрацію промислового зразка мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.

Для реєстрації промислового зразка зв’яжіться зі мною зручним для вас способом (за формою, Viber, Telegram, WhatsApp). Консультація з питань реєстрації промислового зразка – безкоштовна.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Що реєструвати: пісню чи альбом?

ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ, ЯКІ МОЖНА ЗАРЕЄСТРУВАТИ

5 ПРИЧИН ЗАРЕЄСТРУВАТИ ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ БЛОГЕРУ

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ?

Комп’ютерна програма як об’єкт авторського права. Реєстрація комп’ютерної програми

© Царик Олеся, 14.12.2021 рік.

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом! Будь- яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Підписуйтеся на сторінки в соціальних мережах:

Instagram

Facebook