Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Цитата та авторське право

Цитата та авторське право

Інколи, щоб вдало проілюструвати розповідь на ту чи іншу тему, навести приклад, зробити текст зрозумілішім для читача, слухача або глядача, потрібно застосувати уривок (цитату) з чужого твору. Цитата дозволить наповнити твір цікавими історіями, прикладами, порівняннями, оглядами, зробить його цілісним і завершеним із критичної, наукової, інформаційної, полемічної точки зору. Використання цитат повинно здійснюватися з обов’язковим дотриманням норм законодавства з авторського права. Тому в даній статті ми розглянемо, як застосувати уривки з чужих творів (цитати), не порушуючи права автора джерела цитування.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» визначає цитату як порівняно короткий уривок із літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов’язковим посиланням на його АВТОРА і ДЖЕРЕЛО цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

Цитати можуть застосовуватися не лише в літературних письмових творах, а й в аудіовізуальних творах, аудіотворах, зображеннях, ілюстраціях, промовах, виступах, лекціях тощо.

Правила цитування згідно норм авторського права

Для того щоб використати у своєму творі цитату, необхідно дотримуватися чітко визначених законодавством умов. Недотримання хоча б однієї умови призведе до порушення авторських прав автора твору, що цитується.

Закон дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, використання цитат (коротких уривків) із опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей із газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків із виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення.

Тобто, правомірне використання цитати визнається таким лише при чіткому виконанні вимог ст.21 Закону України «Про авторське право і суміжні права», а саме:

  1. зазначення імені автора;
  2. зазначення джерела запозичення;
  3. обсяг цитування повинен бути здійснений у розмірі, виправданому поставленою метою;
  4. цитування повинно бути зумовлене критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером;
  5. уривок повинен бути коротким.

Якщо з першими чотирма пунктами все зрозуміло, то з п’ятим — «уривок повинен бути коротким» —  все складніше. Закон не визначає розмір дозволеного обсягу цитування ні кількістю дозволених до використання символів, ні відсотковим співвідношенням. Тому питання розміру цитати повинно визначатися з урахуванням вищезазначених вимог, у кожному конкретному випадку та повинно бути виправдане  поставленою метою.

Для отримання консультації щодо цитування творів, звертайтеся за посиланням.

© Царик Олеся, 11.06.2021 рік

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Про інші випадки використання творів без дозволу автора ( коли можна не запитувати та не платити?) читайте за посиланням.

Instagram

Facebook