Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Фотографія, створена на замовлення

Фотографія, створена на замовлення: відносини фотограф-замовник; чи потрібно укладати договір; які права виникають у фотографа та замовника; чи може фотограф використовувати фотографії, створені на замовлення; яка територія поширення права використання фотографій та строки. Розглянемо ці питання більш детально нижче.

Чи потрібно укладати договір?

Вам телефонує потенційний клієнт, розповідає про майбутнє замовлення на створення конкретної фотографії, пропонує укласти договір, і ви задаєтеся питанням, чи потрібно укладати договір. У статті «Авторський договір. Який договір укласти» ми розглядали питання важливості та необхідності укладання договорів, а також описували такий вид договору, як договір авторського замовлення. Саме договір авторського замовлення є найпоширенішим договором, який укладається між фотографом та замовником при створенні фотографій на замовлення. Зокрема, договір авторського замовлення дозволить врегулювати питання:

 • яку саме фотографію потрібно створити фотографу (завдання, характеристики, вимоги, побажання, опис майбутньої фотографії від замовника);
 • строки створення фотографії;
 • кому (замовнику чи фотографу) належатимуть виключні майнові авторські права на фотографію, створену на замовлення;
 • способи використання створеної фотографії;
 • строки використання фотографії, створеної на замовлення, та територія поширення права;
 • спосіб та строки оплати роботи фотографа за створення фотографії.

Помилковою є думка про те, що зацікавленою стороною в укладанні договору авторського замовлення на створення фотографії є лише замовник. Безперечно, замовник є ініціатором створення фотографії, він встановлює вимоги до фотографії, оплачує роботу фотографа. Натомість, фотограф (виконавець), укладаючи договір авторського замовлення, отримує чіткі інструкції (характеристики, завдання до майбутньої фотографії), строки створення фотографії, гарантії та права, що дозволить убезпечити себе від безпідставних претензій чи передчасних вимог зі сторони замовника. Укладаючи договір авторського замовлення на створення фотографії, кожна зі сторін отримує чіткі правила дій, які дисциплінують, встановлюють межі, а відхилення від них може призвести до настання відповідальності, в тому числі матеріальної.

Авторські права, які виникають у фотографа та замовника

Під час створення фотографії, як і будь-якого об’єкта авторського права, виникають:

 • особисті немайнові авторські права;
 • майнові авторські права.

Особисті немайнові авторські права на фотографію, створену на замовлення, належатимуть фотографу. До особистих немайнових авторських прав фотографа законодавство відносить:

 • право на визнання фотографа автором фотографії, із зазначенням імені автора на творі і його примірниках, якщо це практично можливо;
 • право фотографа вимагати збереження цілісності фотографії, протидіяти будь-якій зміні або будь-якому іншому посяганню, що може зашкодити честі й репутації фотографа).

Майнові авторські права на фотографію

До майнових авторських прав законодавство відносить:

 • виключне право на використання фотографії;
 • виключне право на дозвіл або заборону використання фотографії іншими особами.

За загальним правилом, встановленим положеннями Цивільного Кодексу України, майнові авторські права на фотографію, створену на замовлення, належатимуть фотографу та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

Тому у разі необхідності встановлення інших умов належності майнових авторських прав на фотографію, необхідно укладати письмовий договір, у якому чітко регламентувати, кому будуть належати виключні майнові авторські права на створений твір: замовнику чи фотографу; чи належатимуть якійсь зі сторін невиключні майнові авторські права (на якій території, під час якого строку, якими способами використання). Питання території поширення права використання фотографії та строку його дії регулюється сторонами за домовленістю, тобто, право може поширюватися як на територію всього Світу, на увесь строк охорони авторського права, так і бути обмеженим територією конкретної держави та певним строком, наприклад, десяти років, з моменту укладання договору.

У разі, якщо виключні майнові авторські права на фотографію належатимуть замовнику, в договорі доречно встановити право фотографа використовувати фотографію певними способами (наприклад, включення фотографії до портфоліо, розміщення фотографії на своєму сайті тощо), строки та територія такого використання. Звісно, може бути зворотне побажання замовника: заборона будь-якого використання фотографії фотографом, і, як показує практика, при укладанні договорів авторського замовлення, все-таки замовник отримує виключні майнові авторські права на створену фотографом на замовлення фотографію в повному обсязі, без надання фотографу права використовувати фотографію.

Таким чином, гадаю, не повинно виникати сумнів у необхідності укладання договору авторського замовлення на створення фотографії. У разі потреби на індивідуальну розробку договору авторського замовлення на створення фотографії – зв’яжіться зі мною, зручним для вас способом. А якщо є потреба обговорення чи уточнення деяких питань, пропоную залишати свої коментарі на офіційній сторінці у Facebook за посиланням: www.facebook.com/TsarikOlesyaIP_.

© Царик Олеся, 19.03.2019 рік.

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook