Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Продюсерський договір. Частина І

Продюсерський договір

Основа відносин між артистом та продюсером – продюсерський договір. Чинне законодавство України не виділяє такого виду договору як продюсерський договір. Разом з тим, не варто забувати про один із головних принципів цивільного законодавство – свободу договору.

А це означає, що закон дозволяє нам укладати договори, які не передбачені нормативними актами, але відповідають їм. Отже, укладаючи продюсерський договір, сторони можуть визначати умови договору на власний розсуд, але з обов’язковим дотриманням норм законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Розглянемо детальніше основні положення продюсерського договору.

Предмет продюсерського договору

На практиці доводилося аналізувати, редагувати, розробляти значну кількість продюсерських договорів з різними предметами договору. Тому моя порада: в першу чергу, перед визначенням предмету продюсерського договору, необхідно вирішити питання зобов’язання артиста та продюсера, що виникатимуть внаслідок укладення продюсерського договору.

Найрозповсюдженіший предмет продюсерського договору у правовідносинах артист-продюсер визначається як «співпраця через спільну діяльність продюсера й артиста, спрямована на здійснення професійної діяльності артиста, а також отримання сторонами комерційного прибутку від професійної діяльності артиста».Тобто, продюсер,маючи в своєму розпорядженні грошові кошти, знання, досвід, підприємницькі якості, необхідні для досягнення комерційного успіху, докладає зусиль для отримання прибутку від професійної діяльності артиста на взаємовигідних для сторін умовах.  Артист, відповідно, докладає засиль для ефективного виконання професійної діяльності артиста: виконання музичних творів, що включає концерти, інші публічні виступи, діяльність пов’язану зі створенням музичних творів, їх записом, відеозаписом кліпів, виступ на радіо і телебаченні, а також виконує іншу професійну діяльність, яка є звичайною для артиста.

Тобто, продюсер та артист об’єднують зусилля, досвід, знання, талант з метою популяризації творчості артиста, а продюсерський договір є документальним інструментом, який визначає принципи, правила й умови взаємодії сторін, пов’язані з організацією професійної діяльності артиста.

Професійна діяльність артиста

Розділи продюсерського договору, які регулюють професійну діяльність артиста, включають в себе положення про детальні умови співпраці між продюсером та артистом.

Зазвичай, продюсер організовує весь комплекс творчого й виробничого процесу становлення артиста відповідно до кон’юнктури сучасного музичного ринку, розробляє концепцію діяльності, формує перспективні плани, стверджує графіки діяльності артиста, створює сценічний образ артиста, формує репертуар, забезпечує концертну діяльність. А для цього важливо в договорі передбачити право продюсера вчиняти фактичні та юридичні дії як від свого імені, так і від імені артиста з метою ефективного виконання продюсерського договору.

При формулюванні умов продюсерського договору необхідно врегулювати питання концертної діяльності артиста. Концертна діяльність артиста забезпечується продюсером шляхом укладання договорів з організаторами, концертними залами, іншими організаціями, приватними особами (замовниками) про виступи артиста, на основі чого формується графік виступів. Договори про концертну діяльність артиста повинні містити інформацію про побутовий і технічний райдер артиста. Умови проведення концертної діяльності артиста здійснюються відповідно до договорів про концертну діяльність, підписаних продюсером на підставі продюсерського договору з третіми особами (організаторами концертних заходів). Умови договорів про концертну діяльність є обов’язковими для виконання артистом при здійсненні концертної діяльності, а за порушення такого зобов’язання продюсерським договором для артиста встановлюється значна відповідальність.

Важливими умовами продюсерського договору є створення, розроблення продюсером для артиста сценічного, публічного образу, якого артист зобов’язується дотримуватися.  Заразом, продюсер наділяється правом на використання сценічного, публічного образу артиста як з метою реклами (використання, що не має на меті одержання прибутку безпосередньо від відтворення зображення артиста, але побічно сприяє збільшенню комерційної вигоди від використання результатів творчої, професійної діяльності артиста, включаючи концертну діяльність), так і використання, безпосередньо спрямоване на отримання прибутку від продажу товарів, вироблених з використанням образу артиста. Такі положення (право на використання образу) в продюсерському договорі можуть регламентувати свою дію як лише протягом терміну дії продюсерського договору, так і після його закінчення.

Продовження публікації «Продюсерський договір». Частина ІІ (питання інтелектуальної власності, фінансові умови співпраці артиста та продюсера, термін дії продюсерського договору та відповідальність сторін).

© Царик Олеся, 18.09.2019 рік

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook