Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Продюсерський договір. Частина ІІ (продовження)

Продюсерський договір

Частина І статті «Продюсерський договір» за посиланням

Інтелектуальна власність

У продюсерському договорі визначаються положення про належність артисту та продюсеру результатів інтелектуальної діяльності, що виникають у процесі професійної діяльності артиста. Умови належності майнових прав на інтелектуальну власність тій чи іншій стороні можуть бути різними: це може бути повне відчуження результатів інтелектуальної діяльності (авторських, суміжних прав) на користь продюсера, це може бути спільне володіння з визначенням часток у майнових правах на інтелектуальну власність.

Проте головним та визначальним при будь-якій передачі майнових прав на інтелектуальну власність (нехай то повністю, чи частково) є укладання та підписання всіх необхідних документів (договорів, додатків, актів прийому-передачі майнових прав) щодо кожного об’єкта інтелектуальної власності.

Так, станом на сьогодні найрозповсюдженішим недоліком в продюсерських договорах є лише регламентація положень про передачу майнових  прав інтелектуальної власності без фактичної передачі прав на конкретний об’єкт (твір, фонограму тощо). Тому наполегливо рекомендую не нехтувати нормами законодавства та вчасно підписувати всі документи (акти, додатки) на передачу майнових прав на конкретні об’єкти інтелектуальної власності. 

Якщо, приміром, під час дії продюсерського договору, артистом було створено музичний твір, а згідно продюсерського договору артист зобов’язується передати продюсеру виключні майнові права на музичний твір, то лише таких положень для того, щоб новостворений музичний твір належав продюсеру, не достатньо. Для належної передачі майнових прав на музичний твір продюсеру  необхідно: підписати до продюсерського договору акт прийому-передачі майнових прав на музичний твір або укласти окремий договір про передачу майнових авторських прав на твір з відповідним актом прийому-передачі майнових авторських прав на твір. Рекомендую обирати все-таки другий варіант – укладення окремого договору про передачу майнових авторських прав на твір, оскільки продюсерський договір зазвичай настільки об’ємний, що постійне підписання до нього ще й актів прийому-передачі зробить його занадто перевантаженим.

Фінансові умови співпраці артиста та продюсера

Також свобода договору: за домовленістю сторін. На практиці зустрічаються різні варіанти фінансової співпраці між артистом та продюсером. Зазвичай, всі фінансові витрати на професійну діяльність артиста несе продюсер.

За здійснення професійної діяльності продюсер виплачує артистові винагороду. Це може бути як фіксована ставка винагороди, що виплачується артисту періодично, або встановлена продюсерським договором частка прибутку від комерційної реалізації авторських та суміжних прав, від концертної діяльності, від реалізації сувенірної та рекламної продукції, від спонсорських коштів тощо.

Термін дії продюсерського договору

Звісно ж, продюсерський договір повинен бути строковим. Це може бути три, п’ять, десять років, з автоматичною пролонгацією дії або без неї, але строк дії повинен бути визначений в продюсерському договорі обов’язково. Умови одностороннього розірвання продюсерського договору класично передбачаються тільки за ініціативою сторони продюсера. Артист, зазвичай, не має права в односторонньому випадку достроково розірвати продюсерський договір.

Відповідальність сторін

Розділ про відповідальність не містить в собі ніякої небезпеки, якщо ви, звісно, не збираєтеся, порушувати умови продюсерського договору. Але все рівно рекомендую при укладанні продюсерського договору приділити даному розділу значну увагу.

Зазвичай, окрім відповідальності у вигляді «кругленьких» штрафів, у продюсерському договорі передбачається виплата збитків, а також відшкодування упущеної вигоди.

Відповідальність встановлюється для артиста за порушення, наприклад, таких положень продюсерського договору: порушення умов ексклюзивності співпраці між артистом та продюсером (тобто невиконання артистом зобов’язання щодо неукладання аналогічних договорів з третіми особами), невиконання артистом розпоряджень продюсера,  невиконання або порушення артистом зобов’язань щодо концертної діяльності, порушення умов конфіденційності продюсерського договору, а також творчих і комерційних планів, професійної діяльності артиста тощо.

Ну і, звісно ж, вирішення спору, суперечки, розбіжності, зазвичай, здійснюється сторонами спочатку шляхом переговорів, а в разі неможливості врегулювати виниклий спір, його розгляд передається до суду згідно діючих процесуальних норм.

У будь-якому випадку, укладаючи продюсерський договір, та користуючись свободою договору, сторони повинні пам’ятати про те, що положення продюсерського договору повинні відповідати умовам цивільного законодавства та не містити в собі пунктів, які б могли стати причиною для визнання договору чи окремих його положень недійсними.

Для отримання більш детальної консультації та замовлення послуги з розробки продюсерського договору, зв’яжіться зі мною.

© Царик Олеся, 18.09.2019 рік

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook