Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Виконавець та його суміжні права на виконання

Виконавець та його суміжні права на виконання

У попередній статті ми розглянули загальні питання суміжного права. Сьогодні ми більш детально зупинимося на виконанні як об’єкту суміжного права.

Виконання — це раніше незафіксоване виконання твору актором (співаком, музикантом, танцюристом або іншою особою) шляхом виконання ролі, співу, читання, декламації, гри на музичному інструменті, танцю чи іншим способом виконання творів літератури, мистецтва, народної творчості, циркових, естрадних, лялькових номерів, пантомім тощо, а також диригування музично-драматичних творів.

Суб’єктами виконання є:

 • первинний суб’єкт — виконавець твору;
 • похідні суб’єкти — їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права на виконання. До спадкоємців виконавців і правонаступників переходить право дозволяти чи забороняти використання виконань, а також право на одержання винагороди.

Виконавець — актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом  виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів.

Суміжне право на виконання виникає внаслідок факту виконання твору. Для виконання твору виконавцю необхідно мати дозвіл від автора твору або його правовласника шляхом підписання відповідної ліцензійної угоди. При наявності дозволу автора чи іншого суб’єкта авторського права виконавець зможе реалізувати свої права на виконання.

Немайнові права виконавців

Виконавцеві твору належать такі особисті немайнові права:

 • вимагати визнання того, що він є виконавцем твору;
 • вимагати, щоб його ім’я або псевдонім зазначалися чи повідомлялися у зв’язку з кожним його виступом, записом чи виконанням (у разі, якщо це можливо);
 • вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації (ч.1. ст.38 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Немайнові права виконавців охороняються безстроково.

Майнові права виконавців

Майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

 • публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір);
 •   фіксацію у фонограмах своїх раніше незафіксованих виконань;
 •    відтворення своїх виконань;
 •    розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі;
 •     комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксованих у фонограмі;
 •      розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах, через будь-які засоби зв’язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором.

Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання. Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчився 50 річний строк захисту.

Майнові права виконавців можуть передаватися третім особам на підставі відповідного договору. У договорі необхідно зазначити істотні умови: об’єм прав, що передаються (виключні, невиключні), спосіб використання виконання, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і використання виконання, територію, на яку розповсюджуються передані права.

Обмеження майнових прав виконавців

Допускаються використання виконань, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців у випадках, передбачених статтями 21-25 Закону України «Про авторське право і суміжні права», а саме:

 • використання коротких уривків в обсязі, виправданому поставленою метою, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером ;
 • використання як ілюстрацій;
 • відтворення у пресі;
 • відтворення з метою висвітлення поточних подій;
 • відтворення для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;
 • публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;
 • відтворення з інформаційною метою в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;
 • використання для створення пародії, попурі або карикатури;
 • вільне відтворення виконання у особистих цілях;
 • вільне відтворення виконання для навчання.

У разі використання виконання при вищезазначених випадках повинні дотримуватися такі умови:

 • відтворення виконання здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень;
 • за виконавцями зберігається право на справедливу винагороду;
 • дотримання особистих немайнових прав виконавця;
 • використання виконання без згоди суб’єкта суміжних прав не повинно завдавати шкоди нормальній експлуатації виконань і зачіпати законні інтереси виконавців.

© Царик Олеся, 19.05.2021 рік

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook