Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Про суміжні права

Про суміжні права

Суміжні права – це один із видів прав інтелектуальної власності. Водночас, суміжні права нероздільно пов’язані з об’єктами авторських прав. Як правило, суміжні права виникають внаслідок використання об’єктів авторських прав чітко визначеними законодавством способами. Суміжні права сприяють поширенню об’єктів авторських прав.

Можна сказати, що суміжні права – це права, які є похідними від авторських прав. Тобто, без використання об’єктів авторських прав неможливе виникнення деяких об’єктів суміжних прав.

Об’єкти суміжних прав

До об’єктів суміжних прав належать:

Виконання – раніше незафіксоване виконання твору актором (співаком, музикантом, танцюристом або іншою особою) шляхом виконання ролі, співу, читання, декламації, гри на музичному інструменті, танцю чи іншим способом виконання творів літератури, мистецтва, народної творчості, циркових, естрадних, лялькових номерів, пантомім тощо, а також диригування музично-драматичних творів.

Фонограма — звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків.

Відеограма — відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (зі звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору (ст.1 Закон України «Про авторське право і суміжні права»).

Передачі (програми) організацій мовлення – об’єкт суміжних прав, до яких може бути включено об’єкти авторських прав, виконання, фонограми, відеограми.

Суб’єкти суміжних прав

Первинними суб’єктами суміжних прав є:

Виконавець — актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів.

Виробник фонограми — виробник фонограми — фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків.

Виробник відеограми — фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього).

Організація мовлення — організація ефірного мовлення чи організація кабельного мовлення.

Окрім первинних суб’єктів, майнові суміжні права можуть належати їх спадкоємцям, правонаступникам та особам, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань, фонограм, відеограм, передач (програм) організацій мовлення.

Виникнення суміжних прав на виконання

Суміжне право на виконання виникає внаслідок факту виконання твору. Наприклад, співак «А» виконує (співає) музичний твір, створений автором «В». При цьому реалізовувати суміжні права виконавець (співак) зможе лише за умови дотримання ним прав автора музичного твору, який виконується.

Тобто, для виконання музичного твору виконавцю (співаку) потрібно укласти з автором музичного твору відповідну угоду на право виконання музичного твору (ліцензійний договір, договір відчуження виключних майнових авторських прав).

Внаслідок виконання музичного твору, у співака (виконавця) виникають виключні майнові суміжні права на виконання. Майнові права виконавців можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і використання виконань, територія, на яку розповсюджуються передані права.

Виникнення суміжних прав на фонограму

Суміжне право на фонограму виникає внаслідок виробництва фонограми. Виробники фонограм повинні дотримуватися прав суб’єктів авторського права і виконавців. Тобто, для здійснення звукозапису виконання музичного твору (створення фонограми) виробнику необхідно мати дозвіл автора музичного твору та співака, що виконуватиме музичний твір.

Внаслідок запису виконання музичного твору співаком, у виробника фонограми виникає виключне суміжне право на фонограму. Тому якщо ви, будучи виконавцем (співаком), замовили у студії звукозапису виконання роботи зі створення фонограми за плату, потрібно, окрім іншого, укласти з виробником договір, згідно якого вам, як замовнику, будуть передані виключні майнові права на фонограму.

У договорі необхідно зазначити спосіб використання фонограми, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору, строк використання фонограми, територію, на яку розповсюджуються передані права, тощо. У разі непідписання такого договору, виключні майнові права на фонограму з усіма наслідками належатимуть виробнику фонограми. Тому моя порада: якщо ви замовляєте створення фонограми, першим, що ви повинні зробити, – це укласти договір замовлення з передачею вам результату робіт – фонограми з виключними майновими суміжними правами.

У даній публікації ми розглянули основні поняття суміжних прав. Проте тема дуже об’ємна та вимагає більш детального розгляду щодо кожного об’єкту в окремих публікаціях, що плануються найближчим часом.

Виконавець та його суміжні права на виконання

Про «Інтелектуальну власність дітей» читайте за посиланням.

© Царик Олеся, 28.04.2021 рік

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook