Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Україна є однією з 179 країн-учасниць Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Це означає, що реєстрація авторського права в Україні розповсюджує свою юридичну дію на 179 країн-учасниць Бернської конвенції (перелік країн-учасниць за посиланням).

У даній публікації розглянемо перелік документів, матеріалів та вихідних даних, що потрібні для здійснення реєстрації авторського права на твір та реєстрації договорів, що стосуються прав авторів на твори.

Реєстрація авторського права на твір у порядку індивідуальної розробки

Для реєстрації авторського права на твір необхідно підготувати такі документи, матеріали та вихідні дані:

 1. Паспортні дані (1-3 сторінки та прописка).
 2. Ідентифікаційний номер (при наявності).
 3. Примірник твору (про форму твору далі розглянемо детальніше).
 4. Назва твору (повна, скорочена, альтернативна).
 5. Вид твору (музичній твір, літературний твір тощо).
 6. Дата остаточного завершення роботи над твором.
 7. Відомості про оприлюднення твору (якщо таке було).
 8. ПІБ (псевдонім) автора, співавтора та творча роль кожного у створенні твору.
 9. Анотація твору (не обов’язково).

Реєстрація авторського права на службовий твір

Окрім даних, зазначених вище, для реєстрації авторського права на твір у порядку індивідуальної розробки, необхідно наступне:

 1. Відомості про особу(осіб), якій(им) належать авторські майнові права на службовий твір (повне ім’я фізичної особи, повна поштова адреса та/або повне офіційне найменування юридичної особи, юридична адреса, ЄДРПОУ).
 2. Документ, що підтверджує створення твору в порядку виконання службових обов’язків та належність авторських майнових прав на службовий твір (трудовий контракт, договір).

Реєстрація договорів, що стосуються прав авторів на твори

Окрім даних, зазначених вище, для реєстрації авторського права на твір у порядку індивідуальної розробки, необхідно наступне:

 1. Відомості стосовно договору (назва, номер, дата підписання авторського договору).
 2. Примірник договору.
 3. Документ, що підтверджує виключне майнове право на твір в особи, яка здійснює передачу й має виключне майнове право на твір, але не є автором.

Форма твору

Залежно від того,  щодо якого об’єкта авторського права подано заявку на реєстрацію, примірник твору подається в такій матеріальній формі:

 1. літературні твори  — в друкованому вигляді на паперовому або електронному носії;
 2. усні твори — в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії чи у вигляді звукозапису;
 3. комп’ютерні програми — у вигляді вихідного тексту (фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп’ютерної програми передати на зберігання, та має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати;
 4. музичні твори з текстом і без тексту — у вигляді нотного запису або звукозапису, а текст — у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
 5. драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки, а також сценічні обробки літературних письмових творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу, — у вигляді відеозапису, малюнків або в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
 6. аудіовізуальні твори – на електронному носії;
 7. твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи — у вигляді фотографій або слайдів на електронному носії або у вигляді копій на паперовому носії;
 8. твори архітектури — у вигляді фотографій чи у вигляді копій креслень проєкту,  фотографій або слайдів моделей збудованих будівель і споруд на електронному носії чи у вигляді копій на паперовому носії.
 9. твори ужиткового мистецтва, зокрема твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, вироби з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об’єктів промислової власності, — у вигляді фотографій, розміром не менше ніж 9х12 сантиметрів чи слайдів або на електронному носії;
 10. тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами українських та іноземних аудіовізуальних творів — у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому чи електронному носії або у вигляді звукозапису;
 11. похідні твори, збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторського права на твори, які входять до них як складові частини, — в електронній, паперовій формі; 
 12. бази даних — у формі, визначеній для подання відповідного об’єкта авторського права, що є складовою частиною бази даних.

Нагадую, строк реєстрації авторського права на твір триває від 2 до 3 місяців. За результатами, ви отримуєте Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, строк дії якого дорівнює строку дії авторського права (протягом усього життя автора і 70 років після його смерті).

Для здійснення реєстрації авторського права або отримання консультації, зв’яжіться зі мною.

З іншими питаннями реєстрації авторського права ви можете ознайомитися в наступних статтях за посиланням:

Реєстрація авторського права на твір

5 причин зареєструвати авторське право

© Царик Олеся, 17.09.2021 рік.

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook