Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Фонограма – об’єкт суміжного права

Фонограма – об’єкт суміжного права

Фонограма — звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків.

Суб’єкт фонограми:

 • виробники фонограми,
 • спадкоємець (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм. До спадкоємців, правонаступників, виробників фонограм переходить право дозволяти чи забороняти використання фонограм, публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди.

Виробник фонограми — виробник фонограми — фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу й несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків.

Суміжне право виникає внаслідок факту виробництва фонограми, а для виникнення й здійснення суміжних прав на фонограму не вимагається виконання будь-яких формальностей.

Виробник фонограми для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах і всіх їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних підставах, або їх упаковках може використовувати знак охорони суміжних прав — ℗, імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм суміжні права; рік першої публікації фонограми.

Виробник фонограми  має право зазначати своє ім’я (назву) на кожному носії запису або його упаковці поряд із зазначенням авторів, виконавців і назв творів та вимагати його згадування у процесі використання фонограми.

Майнові права виробника фонограми

До майнових прав виробників фонограм належить їх виключне право на використання фонограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

 •     відтворення у будь-якій формі і будь-яким способом;
 •     розповсюдження серед публіки шляхом першого продажу або іншої передачі права власності;
 •    комерційний прокат;
 •    публічне сповіщення фонограм через будь-які засоби зв’язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором;
 •    будь-яку видозміну фонограм;
 •    ввезення на митну територію України з метою їх поширення серед публіки.

Майнові права виробників фонограм можуть передаватися іншим особам на підставі відповідного  договору, в якому визначаються: об’єм прав, що передаються (виключні, невиключні), спосіб використання фонограми, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору, строк використання фонограми, територія, на яку розповсюджуються передані права, тощо.

Права виробників фонограм охороняються протягом 50 років від дати першого опублікування фонограми або її першого звукозапису, якщо фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного часу. Закінчення строків захисту настає 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчився 50 річний строк захисту.

Обмеження майнових прав виробників фонограм

Допускаються використання фонограм, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди виробників фонограм у випадках, передбачених статтями 21-25 Закону України «Про авторське право і суміжні права», а саме:

 • використання коротких уривків в обсязі, виправданому поставленою метою, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером ;
 • використання як ілюстрацій;
 • відтворення у пресі;
 • відтворення з метою висвітлення поточних подій;
 • відтворення для судового й адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;
 • публічне виконання під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;
 • відтворення з інформаційною метою в ефірі або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;
 • використання для створення пародії, попурі або карикатури;
 • вільне відтворення фонограми в особистих цілях;
 • вільне відтворення фонограми для навчання.

У разі використання виконання при вищезазначених випадках повинні дотримуватися такі умови:

 • відтворення фонограми здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень;
 • за виробниками фонограм зберігається право на справедливу винагороду;
 • дотримання прав на ім’я (найменування) виробника фонограми ;
 • використання фонограми без згоди суб’єкта суміжних прав не повинно завдавати шкоди нормальній експлуатації фонограми і зачіпати законні інтереси виробника фонограми.

Використання фонограм, опублікованих з комерційною метою

Відповідно до ст.43 Закону України «Про авторське право і суміжні права» допускається без згоди виробника використання фонограми, що опублікована для використання з комерційною метою, але з виплатою винагороди, наступними способами:

 • публічного виконання, демонстрації фонограми;
 • публічного сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі;
 • публічного сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі.

Збирання винагороди за використання фонограм і контроль за їх правомірним використанням здійснюються уповноваженими організаціями колективного управління. А особи, які використовують фонограми, повинні надавати ОКУ точні відомості щодо їх використання, необхідні для збирання й розподілу винагороди.

Попередні статті на тему суміжного права:

«Про суміжні права»

«Виконавець та його суміжні права на виконання»

© Царик Олеся, 25.05.2021 рік

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Instagram

Facebook