Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

ЩО ТАКЕ КОРИСНА МОДЕЛЬ?

ЩО ТАКЕ КОРИСНА МОДЕЛЬ?

Корисна модель — результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології. Також законодавець виділяє поняття «секретна корисна модель» та «службова корисна модель».

Секретна корисна модель — корисна модель, що містить інформацію, віднесену до державної таємниці, права на яка засвідчуються патентом на секретну корисну модель.

Службова корисна модель — корисна модель, створена працівником:

  • у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;
  • з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Об’єктом корисної моделі може бути:

  • пристрій;
  • процес (спосіб).

Для отримання правової охорони корисна модель повинна відповідати наступним умовам:

  • не суперечити публічному порядку,
  • загальновизнаним принципам моралі та
  • відповідати умовам патентоздатності.

Про умови патентоздатності корисної моделі розглянемо далі детальніше.

Умови патендоздатності корисної моделі

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни корисної моделі повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки про реєстрацію, а якщо заявлено пріоритет, то до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на державну реєстрацію в Україні корисної моделі (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у заявці, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

На визнання корисної моделі патентоздатною не впливає розкриття інформації про неї винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 6 місяців до дати подання заявки про реєстрацію або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Термін дії майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель

Права на корисну модель засвідчуються патентом. Майнові права інтелектуальної власності на корисну модель діють протягом 10 років від дати подання заявки на реєстрацію. Термін чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування корисної моделі, але не може бути довшим за визначений Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» термін чинності майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель.

Для здійснення реєстрації корисної моделі або отримання консультації, зв’яжіться зі мною зручним для вас способом (за формою, Viber, Telegram, WhatsApp). Консультація з питань реєстрації корисної моделі – безкоштовна.

З питаннями реєстрації промислового зразка, торговельної марки, авторського права ви можете ознайомитися в наступних статтях за посиланням:

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК?

ЩО ТАКЕ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК?

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Що реєструвати: пісню чи альбом?

ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ, ЯКІ МОЖНА ЗАРЕЄСТРУВАТИ

5 ПРИЧИН ЗАРЕЄСТРУВАТИ ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ БЛОГЕРУ

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ?

Комп’ютерна програма як об’єкт авторського права. Реєстрація комп’ютерної програми

© Царик Олеся, 20.01.2022 рік.

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом! Будь- яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!

Підписуйтеся на сторінки в соціальних мережах:

Instagram

Facebook